Op zoek naar extensieve landbouw?

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

     extensieve landbouw
 
Extensieve landbouw kost veel natuurgebied NRC.
Het kan zijn dat elementen ontbreken aan deze printversie. Extensieve landbouw kost veel natuurgebied. Extensieve landbouw is minder duurzaam dan intensieve. Dit komt vooral doordat er extra land vrijgemaakt moet worden, wat meestal natuurgebied is. En dat heeft ook waarde.
seo ranking
Samenvatting Aardrijkskunde Hoofdstuk 1 Scholieren.com.
De intensieve landbouw gaat soms ten koste van het milieu en de diervriendelijkheid. Extensieve landbouw: Vorm van landbouw waarbij geen landbouwmachines worden gebruikt, alles gebeurd met kracht. Verschil intensieve en extensieve landbouw: bij intensieve landbouw worden landbouwmachines gebruikt en bij extensieve landbouw wordt alleen maar spierkracht gebruikt.
darten
Extensieve landbouw 2 definities Encyclo.
Extensieve landbouw is een vorm van landbouw waarbij slechts in geringe mate wordt ingegrepen in de natuur. Voorbeelden hiervan zijn nomadische herders die met hun kudden rondtrekken zodat elke locatie slechts tijdelijk wordt gebruikt, zwerflandbouw, waarbij de natuur de kans krijgt de aangerichte schade te herstellen en zelfs het drieslagstelsel.
wijnverpakking
Intensief en extensief Boerderij.nl.
13 mei 2014 2211.: Dirk Strijker moet ook eens naar Rusland of naar de Oekraine daar, heeft hij hetzelfde beeld veel, land maar ook extensieve landbouw dus, er is nog ruimte voor boeren die hier moeilijk uit de voeten kunnen.
bedrukte tassen
Intensieve landbouw duurzamer dan extensieve landbouw Boerderij.nl.
Ook bijvoorbeeld de kosten voor veevoerproductie buiten het bedrijf, dieselgebruik van de trekker zijn meegeteld in het onderzoek, net als de kosten voor uitgestoten broeikasgassen naar het milieu. Het negatieve effect voor extensieve landbouw komt vooral doordat hiervoor extra grond nodig is, die deels moet worden ontgonnen. Onze" verwachting was dat extensieve landbouw beter scoort dan de huidige intensieve landbouw.
Extensieve landbouw Wikipedia.
Extensieve landbouw is een vorm van landbouw waarbij slechts in geringe mate wordt ingegrepen in de natuur. Voorbeelden hiervan zijn nomadische herders die met hun kudden rondtrekken zodat elke locatie slechts tijdelijk wordt gebruikt, zwerflandbouw, waarbij de natuur de kans krijgt de aangerichte schade te herstellen en zelfs het drieslagstelsel en incidentele begrazing van arme gronden door schapen of koeien worden, zeker in dichtbevolkte gebieden, als extensief beschouwd.
Extensieve landbouw Europa Nu. r. google-plus. facebook. twitter. linkedin2. nujij. Monitor Nieuwsbrief. pdclogo. pdclogo. Afstudeer hoed. man met tas. twitter. Stuur deze pagina door. Voeg deze pagin
EU-landen lopen samen 150 miljard aan btw mis UPDATE. Extensieve landbouw Hoofdinhoud. Inhoud sopgave van deze pagina.: Wijziging van verordeningeegnr 804/68 houdende een gemeenschappelijke marktordening in de sector melk en zuivelprodukten. Uit produktie nemen van landbouwgrond. titel en extensive farming.
Extensieve landbouw OmoPedia.
Kleinschalige akkertjes in het tropisch regenwoud die de boer maakt door het bos te kappen en/of af te branden. Bij extensieve landbouw heb je een kleine opbrengst per hectare. Het kan gaan om zowel veeteelt als akkerbouw. Pas op extensieve landbouw niet te verwarren met zelfvoorzienende landbouw.
Extensieve Landbouw Overzicht Foodlog.
Klimaatbeleid zal extensieve landbouw halt toeroepen. Kort Redactie, 19 jan 2016. Het klimaatakkoord dat half december werd afgesloten in Parijs heeft vermoedelijk meer invloed op de landbouw dan het landbouwbeleid zelf. Dat zei Marc Ballekens, de Belgische directeur Strategie Marketing van de Franse zaadveredelaar Limagrain.

Contacteer ons