Resultaten voor verbrede landbouw

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

     verbrede landbouw
 
Verbrede landbouw Wikipedia.
Ook hier kan het gaan om activiteiten ten bate van voedselveiligheid, en daarnaast om de ontwikkeling van streekproducten, voedselverwerking en verkoop aan huis. Er is overlap tussen verbrede landbouw en duurzame landbouw of geïntegreerde landbouw en natuurinclusieve landbouw. Dagblad van het Noorden, 28 april 2012 data uit LEI rapport Hendrik-Goossens e.a, 2012.
shampoo
Multifunctionele / Verbrede landbouw.
Multifunctionele land en tuinbouw. Multifunctionele / Verbrede landbouw. De sector Multifunctionele Landbouw omvat alle agrarische ondernemers die als hoofd of bij-activiteit een andere activiteit ondernemen dan primaire agrarische activiteiten. Op veel veehouderij, akkerbouw of tuinbouwbedrijven worden niet alleen dieren gehouden of gewassen geteeld, maar steeds meer agrariërs pakken ook andere activiteiten op.
tankpas zzp
Verbrede landbouw op haar retour Boerderij.nl.
Die Taskforce heeft van alles gedaan, en heeft ons van alles geleerd, maar het heeft dus niet geleid tot grote bloei. Ik schrijf dit niet op met leedvermaak of met grote vreugde; verbrede landbouw is goed voor het imago van de landbouwsector bij de burger.
balpennen laten bedrukken
AgriHolland: dossier Verbrede landbouw, agrotoerisme, zorgboerderijen.
Daardoor zijn veel agrarische ondernemers op zoek naar een neveninkomen. Dit wordt Verbrede landbouw of Multifunctionele landbouw genoemd. De nevenactiviteiten kunnen genoemd worden onder een aantal categoriëen: recreatie, zorg, agrarische kinderopvang, natuurbeheer, de verkoop van streekproducten in boerderijwinkels, teelt van alternatieve gewassen of bio-energie.
maiszetmeel glutenvrij
Verbrede landbouw 2 definities Encyclo.
Alle woorden A-Z. Verbrede landbouw ook wel multifunctionele landbouw is een vorm van landbouwbedrijfsvoering waarin nevenactiviteiten een grote rol spelen. Het belang van verbrede landbouw is in de laatste decennia van de 20e eeuw in Nederland en Vlaanderen langzaam toegenomen.
Verbrede landbouw.
Samen met WUR stelde Maria van Boxtel deze praktische brochure op. Omschakelen naar biologische landbouw: omschakelplan, begeleiding van boeren en tuinders. Plan van Aanpak biologische landbouw. Vermarkting en marketing van directe verkoop via de boerderijwinkel, boerenmarkt of direct aan horeca en zorg.
Verbrede landbouw.
Kerkzicht Nes a/d Amstel. Verbrede Landbouw Amstelland. In opdracht van ANV De Amstel, LTO-Noord afdeling Amstelstreek, Abcoude, Baambrugge en de Stichting Beschermers Amstelland SBA heeft een inventarisatie omtrent Verbrede Landbouw plaatsgevonden. De inventarisatie is uitgevoerd door gebiedscoördinator Maike van der Maat.

Contacteer ons