Meer resultaten voor landbouw vroeger

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

     landbouw vroeger
 
Landbouw.
Aan het begin van de jaren 50 omschreef de Wageningse landbouweconoom Minderhoud landbouw als: de toepassing van arbeid op de natuur om deze met medewerking van kapitaal te dwingen meer voor de mens nuttige planten en dieren voort te brengen dan ze zou opleveren, als ze aan zich zelf zou worden overgelaten.
siemens wasmachine
De geschiedenis en ontwikkeling van landbouw in Nederland Kunst en Cultuur: Geschiedenis.
Een groot gedeelte van de landbouw werd in de 20e eeuw steeds meer machinaal gedaan. Omdat een groot gedeelte geautomatiseerd is geworden kunnen gewassen beter besproeid worden. Hiernaast kost het omploegen van land minder tijd dan vroeger. Door middel van tractoren en zelfs drones kunnen er grotere afstanden afgelegd worden binnen een kortere periode.
VPN
Landbouw Wikikids.
Landbouw is een verzamelnaam voor alle activiteiten van mensen om planten te verbouwen of dieren te houden om er geld mee te verdienen. Het houden van dieren noem je veeteelt. Andere vormen van landbouw zijn.: Andere woorden voor teelt of telen zijn fokken, kweken en verbouwen.
harrows dartpijlen
Landbouw in de twintigste eeuw.
Vroeger met paard en kar, later met een vrachtwagentje. De oppervlakte grond in gebruik bij de boer werd uitgedrukt in gemeten, niet in hectare. Een gemet was 04456, hectare en ook het aantal paarden dat nodig was voor het werk.
zeiltocht ijsselmeer
Landbouw Wikipedia.
In de biologische landbouw die omstreeks de jaren 1970 populair werd wil men zonder chemicaliën werken, waar in de intensieve landbouw gebruik wordt gemaakt van kunstmatige middelen om te produceren Voor biologische boeren spelen ethische en ideële overwegingen een grote rol: ze maken zich bijvoorbeeld zorgen over de hoeveelheid chemicaliën en energie die verbruikt worden in de intensieve landbouw.
inhoud mok
Werkstuk Biologie Landbouw Scholieren.com.
In het vorige hoofdstuk heb ik al verteld dat de landbouw er vroeger totaal anders uitzag dan tegenwoordig. Vroeger werden vooral paard en wagens en menselijke kracht gebruikt, maar met name door de mechanisatie in Nederland doen machines bijna al het werk.
Vroeger op de boerderij De Veluwenaar.
Vroegerop de Boerderij. Deze film duurt 55 minuten en is een uitgave van het ministerie van landbouw. Mooie beelden van hoe het er vroeger aan toe ging op de boerderij. De opnamen dateren van 1920 tot 1960. Het begin van de mechanisatie in de landbouw.
Historischekring cadier en Keer Landbouw vroeger 2.
Vanaf het moment dat de eerste bewoners tussen 1000 en 1200 zich hier vestigden tot de eerste decennia van de twintigste eeuw, verdienden onze voormalige dorpsbewoners het dagelijks brood in de landbouw. Mislukte de oogst, dan betekende dit voor een eenvoudig boerengezin vaak een jaar lang armoede. En dat gebeurde vroeger regelmatig.

Contacteer ons